CEQARD
Đang tải dữ liệu...

 Trang chủ | Giới thiệu | Đảm bảo chất lượng | Xếp hạng trường ĐH | Đào tạo | Liên hệ 
English
Tìm kiếm
Thời tiết
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập: 1.345.627
Số người trực tuyến: 12
Sứ mạng
Giới thiệu chung
Đảm bảo chất lượng
Xếp hạng trường đại học
Nghiên cứu khoa học
Đào tạo
Cựu học viên và nghiên cứu sinh
Hội thảo khoa học
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các ấn phẩm
Sơ đồ website
Tin tức
Ba công khai
Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Việt Nam
Sự kiện sắp tới
Văn bản pháp qui

HƯỚNG DẪN SO CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN tại Phiên họp thứ 9 Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN

Thực hiện Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm học 2013 - 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Thông báo Kết luận Phiên họp thứ 8 Giao ban công tác ĐBCL trong ĐHQGHN, ngày 30/10/2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đã phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) đăng cai tổ chức Phiên họp thứ 9 Giao ban công tác ĐBCL trong ĐHQGHN với chủ đề “Cải tiến chất lượng hậu kiểm định: tiếp cận từ đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ và dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học”.

Kế hoạch chi tiết công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2013 - 2014

Chiến lược đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được xây dựng nhằm thực hiện các chủ trương về ĐBCL trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, các quy định trong Luật Giáo dục đại học 2012 và Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.
Chiến lược này là cơ sở định hướng cho các hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đề án Xây dựng và Phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2020

Các văn bản của Bộ GD&ĐT

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN năm học 2010 - 2011

Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử và các website ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin tức
Thông báo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục chuyển sang tên miền mới infeqa.vnu.edu.vn thay cho tên miền cũ ceqard.vnu.vn kể từ ngày 25/4/2015
Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
AUN – QA tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục
ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực tại 7 cụm thi
Sự kiện sắp tới
Không tìm thấy bài viết nào!
Gallery ảnh
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 Trang chủ | Giới thiệu | Đảm bảo chất lượng | Xếp hạng trường ĐH | Đào tạo | Liên hệ